ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ

ΠΟΛΕΜΙΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

Υπεύθυνος ΒΔΑ΄ : Μούγιαννου Ντανιέλλα

Α/Α

ΘΕΣΗ ΣΤΟ Κ.Μ.Σ.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ

 

ΤΜΗΜΑ

 

1

Πρόεδρος

ΑΝΤΡΕΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ

Γ01

2

Αντιπρόεδρος

ΤΣΕΡΕΠΗ ΠΑΝΤΕΛΙΤΣΑ

Γ01

3

Γραμματέας

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΗ

Α2

4

Ταμίας

ΜΠΟΤ ΛΟΥΚΑΣ

Β01

5

Μέλος

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ

Α01

6

Μέλος

ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

Γ2

7

Μέλος

ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

Β2

 

Σχεδιασμός Ιστοσελίδας :Ασπρομάλλης Γιάννης | Συντήρηση Ιστοσελίδας:Ασπρομάλλης Γιάννης
Copyright© 2014-2018 Γυμνάσιο - Λύκειο Πολεμίου. All Rights Reserved.