ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ

ΠΟΛΕΜΙΟΥ

                       

 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΣΥΝΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 

 ΤΜΗΜΑ ΛΥΚΕΙΟΥ

Β.Δ. 

ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΟΥ

Α01

ΗΜΟΦΑΝΟΥΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΑΝΤΡΗ  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

ΓΙΑΝΝΟΥΡΟΥ ΕΛΕΝΗ

Α02

ΠΙΤΤΟΚΟΠΙΤΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΧΑΡΗΣ

Β01

ΣΤΑΥΡΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΙΤΣΑ

ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΔΡΟΥΛΑ

ΒΟ2

ΣΤΑΥΡΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΛΙΟΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΝΑ

ΕΛΕΝΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΟΥ

Γ01

ΣΤΑΥΡΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ

 

 

 

Σχεδιασμός Ιστοσελίδας :Ασπρομάλλης Γιάννης | Συντήρηση Ιστοσελίδας:Ασπρομάλλης Γιάννης
Copyright© 2014-2018 Γυμνάσιο - Λύκειο Πολεμίου. All Rights Reserved.